Read More

มาทำความรู้จัก Internet of Things (IoT) คืออะไรกันแน่? 

ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันในหลายๆรูปแบบ มีการพัฒนาสู่การเป็นบ้านอัจฉริยะ หรือที่ได้ยินกันบ่อยๆ ว่า Smart Home กันมากขึ้น ซึ่งบ้านอัจฉริยะที่ว่านี้ จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆภายในบ้าน ให้บ้านเหมือนมีชีวิต ที่สามารถทำงานได้เองโดยผ่านการสั่งงานจากเจ้าของบ้าน ซึ่งอาจเพียงใช้นิ้วสัมผัส หรือเพียงแค่เอ่ยคำสั่งเป็นคำพูดเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ระบบพลังงาน หรือระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ…
Read More