Read More

เปลี่ยนมาทานข้าวกล้องดียังไง กินข้าวกล้องทุกวันดีไหม และใครควรระวังในการกินข้าวกล้องบ้าง

ข้าวกล้อง คือ ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี มีสารอาหารต่าง ๆ มากกว่าข้าวขัดขาว มีสีน้ำตาลอ่อน เนื่องจากในข้าวกล้องผ่านการกระเทาะเปลือกออกเท่านั้น ทำให้ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว (รำข้าว) อยู่ครบถ้วน ข้าวกล้องจึงอุดมไปด้วยสารประโยชน์ที่สำคัญต่อร่างกาย ทั้ง คาร์โบไฮเดรต วิตามินบี วิตามินบี 1 วิตามินบี…
Read More
Read More

บทสวดมนต์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ โพชฌังคปริตร สวดทุกวันเสริมสิริมงคล

บทสวดมนต์โพชฌังคปริตรเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ นิยมใช้เป็นบทสวดมนต์ให้พ่อแม่หายป่วย หรือใช้เป็นคาถารักษาตัวเอง หรือสวดมนต์ให้คนป่วยฟื้น เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจ และช่วยขจัดอาการป่วยไข้ตามเรื่องเล่าสมัยพุทธกาล ซึ่งมีใจความว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยม “พระมหากัสสปะ” และ “พระโมคคัลลานะ” ซึ่งกำลังอาพาธ และพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมสัมโพชฌงค์ 7 ให้สดับรับฟัง ปรากฏว่าพระมหากัสสปะ และ พระโมคลลานะ…
Read More