Read More

เช็คด่วน เรามีอาการโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้หรือไม่

โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ หรือ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นโรคที่พบได้บ่อย และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยก่อให้เกิดโรคมีได้หลายสาเหตุ ทั้งจากสิ่งกระทบจากภายนอกและพันธุกรรม  โรคผิวหนังที่พบได้บ่อย มี 6 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่  โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ หรือ ภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic eczema) คือ…
Read More