ท้องเสีย กินเกลือแร่แบบไหน และเกลือแร่ ORS และ ORT ต่างกันอย่างไร

ORS or oral rehydration salt with glass of water, sachet and spoon with white background

ท้องเสีย ทำไมต้องดื่มเกลือแร่สำหรับคนท้องเสีย ทำไมต้องเลือก เพราะขนาดในร้านสะดวกซื้อชื่อดังที่มีสาขาแทบทุกซอยในเมืองไทยใช่ว่าจะมีขาย ขนาดเดินหาหลายสาขาแล้วก็เจอแต่เกลือแร่สำหรับนักกีฬา แล้วถ้าบริเวณบ้านไม่มีร้านขายยาใกล้ ๆ ล่ะ จะหาซื้อเกลือแร่แก้ท้องเสียได้ที่ไหน เชื่อว่าปัญนี้หลายคนเคยเจอ แล้วถ้าเกิดอาการท้องเสียแต่ไม่มีเกลือแร่จะทำเองได้ไหม 

ท้องเสีย ทำไมต้องดื่มเกลือแร่ 

เกลือแร่สำหรับท้องเสีย ORS (Oral Rehydration Salt)

เกลือแร่สำหรับคนท้องเสีย หรือ ORS คือ ผงละลายเกลือแร่สำหรับใช้ในกรณีท้องเสียและอาเจียนจนทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ โดยเกลือแร่ ORS นี้ไม่ได้ช่วยให้หายท้องเสีย หรือถ่ายน้อยลง แต่จะช่วยทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย ไม่ให้ร่างกายอ่อนเพลียหรือหมดแรง ลดความเสี่ยงร่างกายขาดน้ำจนช็อค โดยการใช้เกลือแร่ ORS สามารถละลายน้ำดื่มได้ทันทีหลังจากที่มีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำ หรืออาการเข้าข่ายว่าท้องเสีย เช่น ถ่ายบ่อย ถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายและมีอาเจียนร่วมด้วย 

โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ผงเกลือแร่โออาร์เอส เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของทุกประเทศ เนื่องจากเกลือแร่ ORS ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอาการท้องร่วง ท้องเสียได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ส่วนในประเทศไทยเองก็ได้จัดเกลือแร่ ORS ลงบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีติดไว้ เพื่อได้ใช้สรรพคุณของตัวยาบรรเทาอาการไม่ให้รุนแรงจนเกิดอาการช็อกก่อนที่จะไปพบแพทย์ 

สรรพคุณผงเกลือแร่ ORS 

 • ใช้ดื่มเพื่อชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียจากอาการท้องร่วง ท้องเสีย หรืออาเจียนจากสาเหตุต่าง ๆ 
 • ใช้ป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำจนเกิดอาการช็อก จากสาเหตุต่าง ๆ ได้ เช่น ไข้เลือดออก บาดแผลขนาดใหญ่ที่ทำให้เสียน้ำจากทางบาดแผล อย่างแผลไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก เป็นต้น 
 • ใช้แก้อาการกระหายน้ำ หรือสูญเสียเหงื่อมากในสภาพอากาศร้อนจัด 

วิธีใช้ผงเกลือแร่ ORS  

การใช้เกลือแร่ ORS ควรใช้ในผู้ป่วยที่ยังมีสติ โดยมีวิธีใช้ ดังนี้ 

 • สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต ละลายผงเกลือแร่ในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ตามสัดส่วนปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากหรือหน้าซอง ให้ดื่มต่างน้ำบ่อย ๆ ครั้งละ ½ – 1 แก้ว ควรดื่มวันละ 6-8 แก้ว หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการ หากถ่ายบ่อยหรือถ่ายมาก ควรดื่มเกลือบ่อยขึ้น แต่ถ้ามีอาการอาเจียนร่วมด้วย ให้ดื่มทีละน้อย ๆ แต่จิบบ่อย ๆ และควรดื่มเกลือแร่ตามปริมาณอุจจาระและปัสสาวะที่ถ่ายออกไป หรือดื่มจนกว่าอาการท้องเสียจะทุเลาหรือดีขึ้น 
 • สำหรับเด็กเล็ก ควรให้เด็กดื่มน้ำเกลือแร่ ORS ทันทีหลังจากที่พบว่าเด็กมีอาการถ่ายท้อง โดยให้จิบแทนน้ำทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง ไม่ควรให้เด็กดื่มเกลือแร่รวดเดียวหมด เพราะจะทำให้ทางเดินอาหารของเด็กดูดซึมไม่ทัน 
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้เด็กดื่มเกลือแร่ 

วิธีผสมน้ำเกลือด้วยตนเอง น้ำเกลือทำเอง 

กรณีไม่มีเกลือแร่ หรือแถวบ้านไม่มีร้านขายยา จำเป็นต้องผสมน้ำเกลือขึ้นมาเอง  ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ 

ส่วนผสมเกลือแร่ :

 • เกลือป่น ½ ช้อนโต๊ะ
 • น้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ 
 • น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 750 มิลลิลิตร 

วิธีทำเกลือแร่  : 

 • นำเกลือและน้ำตาลผสมกับน้ำต้มสุกที่ปล่อยให้เย็นแล้ว คนให้เข้ากันดี แล้วดื่มหรือจิบแทนน้ำเปล่าบ่อย ๆ เพื่อให้ร่างกายได้ค่อย ๆ ดูดซึมเกลือแร่ ไม่ควรดื่มรวดเดียวหมดแก้ว เพราะเมื่อมีอาการท้องเสีย ประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารและน้ำของลำไส้จะลดน้อยลง 

เกลือแร่สำหรับผู้เสียเหงื่อมาก ORT (Oral Rehydration Therapy) 

การเสียเหงื่อหรือเสียน้ำจากการออกกำลังกาย ร่างกายจะเสียน้ำและน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ โดยเสียเกลือแร่น้อยมาก เครื่องดื่มสำหรับประเภทนี้จึงมีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นน้ำและน้ำตาล เพื่อชดเชยน้ำและน้ำตาลให้กับร่างกาย 

ทำไมไม่ควรดื่มเกลือแร่สำหรับผู้เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา

หากท้องเสียแล้วไปดื่มเกลือแร่ ORT ที่มีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นน้ำและน้ำตาลสูง ทำให้ร่างกายดึงน้ำตาลและน้ำเข้าสู่ทางเดินอาหาร ส่งผลให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ถ่ายเหลวและมีอาการท้องเสียยิ่งขึ้นกว่าเดิม และควรงดดื่มสไปรท์ใส่เกลือและน้ำอัดลมอื่น ๆ ด้วย  ดังนั้น ผู้มีอาการท้องเสียควรเลือกดื่มเกลือแร่สำหรับท้องเสียเท่านั้น 

ข้อควรระวังในการใช้เกลือแร่ 

 • ไม่ควรละลายผงเกลือแร่สำเร็จรูปลงในน้ำร้อน  แต่ควรละลายในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 
 • ดื่มเกลือแร่ที่ละลายแล้วแล้วภายใน 24 ชั่วโมง หากดื่มไมหมดให้ทิ้งไป เพราะผงเกลือแร่ละลายน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้เกิน 24 ชั่วโมง ยาจะบูดได้ 
 • ควรใช้เกลือแร่ตามปริมาณที่ระบุไว้บนฉลาก หรือตามแพทย์สั่งเท่านั้น 
 • ห้ามใช้เกลือแร่เพื่อบำรุง หรือแก้อาการอ่อนเพลียที่ไม่ได้มาจากอาการท้องเสียหรือเจ็บป่วยอื่น ๆ เพราะเสี่ยงให้ร่างกายบวมจากการที่ร่างกายมีเกลือมากเกินไป รวมถึงอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ และผู้สูงอายุ 
You May Also Like
Read More

อยากอวยพรให้ลูกหลานรวย ต้องใส่ซองอั่งเปาเท่าไร

สำหรับเทศกาลตรุษจีนในไม่กี่วันที่จะถึงนี้ วันสำคัญที่สุดของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน เพราะถือว่าวันปีใหม่จีนได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยตรุษจีน 2566 นี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เชื่อว่าพี่น้องเชื้อสายจีนทุกคนต่างเฝ้ารอเฉลิมฉลองตรุษจีนอย่างจดจ่อ รวมไปถึง “อั่งเปา” ธรรมเนียมที่ยึดปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เพราะการให้อั่งเปานั้นไม่ได้เป็นเพียงการให้เงินลูกหลาน แต่ยังสื่อไปถึงความหมายที่เป็นสิริมงคล ที่เปรียบเสมือนเป็นการอวยพรจากญาติผู้ใหญ่ให้แก่เด็ก ๆ…
Read More
Read More

กลิ่นอาหารติดกล่องพลาสติกทำไงดี 

เชื่อว่าแทบทุกบ้านจะต้องมีกล่องพลาสติกมีใช้ เพราะสะดวกต่อการใส่อาหารต่าง ๆ และยังพกพาได้ง่าย แต่ปัญหาที่เจอเหมือนกันทุกคนคือ กลิ่นอาหารติดกล่องพลาสติก คราบแกงติดพลาสติก หรือจะเป็นกลิ่นพลาสติกไหม้จากการนำเข้าเตาไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร วันนี้เราจะจึงมีวิธีขจัดกลิ่นที่ทำได้ง่ายกับของที่มีในบ้านมาฝากค่ะ  1. มะนาว  นำผลมะนาวมาผ่าครึ่ง นำไปบีบน้ำใส่ในกล่องแล้วถูให้ทั่วกล่องพลาสติก น้ำมะนาวจะทำหน้าที่สลายคราบมันของอาหารที่ติดพลาสติกได้เป็นอย่างดี ช่วยขจัดกลิ่นติดจาน และยังเป็นวิธีกำจัดกลิ่นกล่องพลาสติกใหม่ได้อีกด้วย   2. เกลือป่นกับมะนาว …
Read More
Read More

ทำความรู้จัก กระเทียมดำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และโทษของการกินกระเทียมดำ

กระเทียมดำคืออะไร  กระเทียมดำ หรือ Black Garlic คือ กระเทียมขาวที่เรารู้จักกันทั่วไป แต่ถูกนำไปบ่มในอุณหภูมิที่ 60-90 องศาฯ และควบคุมให้มีความชื้นอยู่ที่ 80% หรือไม่เกิน 90% เป็นเวลา 1-3 เดือน หรือจนกว่ากระเทียมจะกลายเป็นสีดำ…
Read More
Read More

7 วิธีฝึกพัฒนาสมองให้ฟิต ความคิดแล่นฉับไว

คุณเคยหลงลืมชั่วขณะบ้างไหม? พอจะจ่ายเงิน กลับลืมกระเป๋าตังค์ หรือจะพูดอะไร … ก็นึกอยู่นานสองนาน แต่กระนั้นก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปว่าคุณกำลังแก่ หรือเป็นโรคสมองเสื่อม แต่อาจเป็นไปได้ว่า การทำงานของสมองเริ่มถดถอย ด้วยไม่ค่อยได้ออกกำลัง  เพราะพฤติกรรมซ้ำๆเดิมๆ ทำให้ส่วนใหญ่เราคาดเดาในกิจวัตรในแต่ละวันจากจิตใต้สำนึก อย่างการขับรถไปในเส้นทางเดิมทุกวัน การทำงานในรูปแบบเดิมทุกวัน ฯลฯ ทำให้สมองส่วนอื่นๆไม่ได้ถูกใช้งาน  ดังนั้นการฝึกสมอง…
Read More
Read More

7 อาหารที่คนกินเจห้ามกิน มีอะไรบ้าง

เทศกาลกินเจคือ ช่วงเวลางดเว้นการทานเนื้อสัตว์ อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ รวมไปถึงเครื่องปรุง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ร่วมกับการถือศีลตลอด 9 วัน 9 คืน เรียกได้ว่าเทศกาลเจเป็นเทศกาลแห่งการทำบุญใหญ่ประจำปี และกำหนดการกินเจ 2565 ตรงกับวันที่ 26 กันยายน – 4…
Read More
Read More

วิธีแปลงโฉมบ้านให้กลายเป็นโฮมเธียเตอร์ นอนดูหนังฟินอยู่บ้าน ลดเสี่ยงไปเผชิญฝุ่นพิษ

วันนี้เรามีวิธีแปลงโฉมบ้านให้กลายเป็นโฮมเธียเตอร์เหมือนยกโรงหนังระดับ VIP มาไว้ที่บ้าน ให้คอหนังทั้งหลายได้นั่งดูนอนดูหนังตอนไหนเวลาไหนก็ได้ นอกจากไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 ยังเสมือนมีโรงหนังส่วนตัว ไม่ต้องใช้ร่วมกับใคร ลดความเสี่ยงโรคติดต่อได้เป็นอย่างดี เรามีไอเดียที่จะช่วยให้ห้องธรรมดา ๆ ที่แสนจะจืดชืด กลายเป็นโรงหนังสุดอลัง จนคุณแทบไม่อยากออกไปไหน พร้อมจัดโฉมใหม่ให้กับห้องแสนน่าเบื่อของคุณหรือยัง หากพร้อมแล้วไปดูไอเดียแต่งห้องที่เรานำมาฝากกันเลยค่ะ …
Read More