ยาภูมิแพ้กลุ่มที่ทำให้ง่วงและกลุ่มที่ไม่ทำให้ง่วงใช้แก้แพ้ได้เหมือนกันไหม

ปัจจุบันนี้มีคนเป็นภูมิแพ้กันมากขึ้นและใช้ “ยาภูมิแพ้” หรือ “ยาแก้แพ้” กันมากขึ้น ใช้กันตั้งแต่ การรักษาอาการแพ้อากาศ ภูมิแพ้หลอดลม ภูมิแพ้จมูก มีอาการผื่น คันผิวหนัง มีอาการวิงเวียน เมารถ ฯลฯ ใช้กันในวงกว้าง และหาซื้อยาแก้แพ้ได้ง่าย จนแทบจะเป็นยาสามัญประจำบ้าน แม้จะยังไม่ได้ถูกจัดให้เป็นทางการก็ตาม 

บทความนี้เราจะกล่าวถึงกลุ่มยาภูมิแพ้ที่กินแล้วง่วง กับกลุ่มยาภูมิแพ้ที่กินแล้วไม่ง่วง ว่าต่างกันอย่างไร ตัวอย่างของยาทั้งสองกลุ่ม แล้วสามารถกินยาภูมิแพ้ร่วมกับยาทางจิตเวช หรือยานอนหลับได้ไหม ยาภูมิแพ้มีผลข้างเคียงไหม ใช้ยาภูมิแพ้แทนยานอนหลับได้ไหม และยา Antihistamine มีอะไรบ้าง

อาการแพ้เกิดจากอะไร 

อาการแพ้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอม ไปกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายหลั่งสารฮีสตามีนภูมิแพ้ จนเกิดการอักเสบบริเวณนั้นๆ หรือกระจายทั่วตัว  มีอาการคัน บวม แดง หายใจลำบาก ถ้าเป็นที่จมูก ก็จะทำให้คันจมูก มีน้ำมูกไหล หรือน้ำมูกไหลลงคอ คันตา คันหู ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดความรำคาญ และอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จึงต้องแก้ด้วยการใช้ยาต้านภูมิแพ้ แอนตี้ฮีสตามีน (Antihistamine) ที่เราเรียกว่ายาภูมิแพ้ หรือยาแก้แพ้นั่นเอง 

หน้าที่ของยาแก้แพ้ 

ยาแก้แพ้ต้านฮีสตามีน มีหน้าที่ ไปจับ Histamine (สารภูมิแพ้) ไม่ให้ไปจับกับร่างกาย เมื่อมีการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ สารฮีสตามีนไปจับกับร่างกายไม่ได้ ก็จะไม่เกิดอาการแพ้ใดๆ 

ยาฮีสตามีนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รุ่น คือ ยาต้านฮีสตามีนรุ่นแรก ที่เป็น first generation  และ รุ่นปัจจุบัน new generation

สารฮีสตามีนก็มีความสำคัญกับสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า ปลายประสาทจะหลั่งสารฮีสตามีน กระตุ้นให้สมองตื่น ไม่ง่วง กระปรี้กระเปร่า  เมื่อกินยาฮีสตามีนกลุ่มแรก ยาจะซึมเข้าสู่สมอง แล้วไปจับกับสมอง ทำให้ขาดสารฮีสตามีน ส่งผลให้ร่างกายและสมองมีภาวะเซื่องซึม ง่วง ไม่กระฉับกระเฉง จึงมีการพัฒนายาภูมิแพ้รุ่นใหม่ๆออกมา เพื่อไม่ให้ยาไปกดส่วนสมอง และเกิดผลข้างเคียงยาภูมิแพ้ดังกล่าว จนได้เป็นกลุ่มยาภูมิแพ้รุ่นปัจจุบัน 

ยาแก้แพ้กลุ่มต้านฮีสตามีนทั้ง 2 รุ่น มีอะไรบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร 

1. ยาต้านฮีสตามีนกลุ่มดั้งเดิม หรือยาแก้แพ้ที่ทำให้ง่วงซึม (conventional antihistamines)

กลุ่มนี้จะเป็นยาต้านฮีสตามีนรุ่นแรก ซึ่งตัวยาแก้แพ้ในกลุ่มนี้ ได้แก่ บรอมเฟนิรามีน (brompheniramine), คลอเฟนิรามีน (chlorpheniramine), ไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine), ไดเมนไฮดริเนต (dimenhydrinate), คีโตติเฟน (ketotifen), ทริโปรลิดีน (triprolidine), ออกซาโทไมด์ (oxatomide) และ ไฮดรอไซซีน (hydroxyzine)

กลุ่มยาภูมิแพ้นี้สามารถใช้ในการรักษาอาการภูมิแพ้เยื่อจมูกอักเสบ ที่มีอาการนํ้ามูกไหล คัน จาม หรือใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นตามอาการที่แสดง ภูมิแพ้ตามฤดูกาล ผื่นลมพิษ ภูมิแพ้ผิวหนัง อาการคันเนื่องจากแมลงกัดต่อย สัมผัสพิษของพืช หรือสารเคมีบางชนิด ช่วยบรรเทาอาการคันจมูก จาม นํ้ามูกไหล และยังช่วยบรรเทาอาการเมารถ เมาเรือ 

ตัวยาที่ทั้งช่วยในการรักษาภูมิแพ้ และสามารถป้องกันอาการภูมิแพ้ได้ คือ คีโตติเฟน และ ออกซาโทไมด์ เนื่องจากยาทั้งสองตัวทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ที่หลั่งฮีสตามีน และสารก่ออักเสบอื่นๆทนทาน แต่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการปลอดปล่อยสารฮีสตามีน จะต้องใช้ยาอย่างสมํ่าเสมอก่อนสัมผัสสารที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ ประมาณ 2- 3 สัปดาห์

จากที่เกริ่นไว้แล้ว ว่ายาในกลุ่มนี้สามารถซึมผ่านเข้าสู่สมอง ไปกดระบบประสาทได้ ส่งผลให้ผู้ที่ใช้ยามีอาการง่วงซึม หากได้รับยาขนาดสูง อาจมีผลข้างเคียงของยาภูมิแพ้ เช่น นอนไม่หลับ มีอาการกระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง ปากแห้ง จมูกแห้ง ตาพร่า น้ำหนักเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากยากลุ่มนี้ทำให้มีอาการง่วงนอน จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักร ขับรถ และห้ามใช้ร่วมกับยากล่อมประสาท ยานอนหลับ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

นอกจากนี้ยากลุ่มดั้งเดิมยังอาจส่งผลต่อความดันในลูกตาผิดปกติ และระบบขับถ่ายปัสสาวะ จึงต้องระวังในการใช้กับกลุ่มผู้ป่วยบางโรค เช่น ผู้ที่มีต่อมลูกหมากโต  มีความดันในลูกตาสูง เป็นต้อหินบางชนิด และหญิงที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร รวมไปถึงการใช้ยาแก้แพ้ในเด็กเล็ก เพราะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ควรซื้อยาแก้แพ้มารับประทานเอง แต่จะต้องทำการปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนจะใช้ยา

2. ยาแก้แพ้รุ่นสอง หรือ ยาต้านฮีสตามีนกลุ่มที่ไม่ทำให้ง่วงนอน (non-sedating antihistamines)

ยาต้านฮีสตามีนรุ่นนี้ จะออกฤทธิ์เช่นเดียวกับยาต้านฮีสตามีนรุ่นแรก แต่ตัวยาซึมผ่านเข้าสมองได้น้อยมาก จึงไม่ค่อยส่งผลที่จะทำให้เกิดอาการง่วงนอน ยาภูมิแพ้ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เซทิริซีน (cetirizine) , ลอราทาดีน (loratadine) เลโวเซทิริซีน (levocetirizine), และ เฟโซเฟนาดีน (fexofenadine)

ยาแก้แพ้กลุ่มนี้ใช้รักษาอาการต่างๆ ได้คล้ายกับกลุ่มดั้งเดิม โดยเฉพาะ เซทิริซีน ที่ให้ผลดีในการลดผื่นลมพิษแบบเฉียบพลัน และยังช่วยลดอาการคันได้เร็วกว่ายาตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่อาจช่วยบรรเทาอาการนํ้ามูกไหล อาการเมารถ เมาเรือ ได้ไม่ดีเท่ากลุ่มดั้งเดิม

อาการง่วงซึม จมูกและปากแห้ง คอแห้ง ตาพร่า จะค่อนข้างพบได้น้อยกว่ายาต้านฮีสตามีนกลุ่มดั้งเดิม สำหรับผู้ที่รับประทานยาอื่นอยู่ก่อน ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบด้วยเพราะยาฆ่าเชื้อบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยาเมื่อรับประทานร่วมกับยาแก้แพ้ได้  นอกจากนี้ยังจะต้องระวังในกลุ่มผู้ป่วยโรคตับ โรคไต และผู้ที่มีประวัติคลื่นหัวใจผิดปกติ เพราะอาจจะต้องปรับขนาดและปริมาณยา รวมไปถึงหญิงที่ตั้งครรภ์ และที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร จะต้องระวังในการใช้ยา และควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งเช่นกัน เนื่องจากมียาบางตัวอาจก่อให้ทารกเกิดวิกลรูปได้เช่นเดียวกับกลุ่มดั้งเดิมจึงไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

วิธีการรักษาอาการแพ้ที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ หมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดความรำคาญและอาการทรมานจากอาการแพ้ แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง และใช้ยาในปริมาณที่เหมาะสมตามแพทย์สั่ง เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากยาแก้แพ้หรือยาภูมิแพ้แต่ละกลุ่มมีข้อห้ามใช้ และข้อควรระวังที่แตกต่างกัน จึงไม่ควรประมาทการใช้ยาทุกชนิด

You May Also Like
Read More

เช็คด่วน เรามีอาการโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้หรือไม่

โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ หรือ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นโรคที่พบได้บ่อย และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยก่อให้เกิดโรคมีได้หลายสาเหตุ ทั้งจากสิ่งกระทบจากภายนอกและพันธุกรรม  โรคผิวหนังที่พบได้บ่อย มี 6 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่  โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ หรือ ภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic eczema) คือ…
Read More
Read More

แนะเคล็ดลับ กำจัดกลิ่นฉี่น้องหมาภายในบ้าน

สำหรับทาสหมาที่เลี้ยงน้องหมาระบบปิดภายในบ้าน อาจคุ้นเคยกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากน้องหมา แต่เมื่อไรที่มีแขกมาเยี่ยมเยือน อาจสร้างความลำบากใจให้กับแขกได้ไม่มากก็น้อย เพราะไหนจะกลิ่นฉี่ ไหนจะคราบต่าง ๆ ที่แทรกซึมตามเฟอร์นิเจอร์ พรม ผนัง หรือตามพื้น ที่ต่อให้กำจัดและทำความสะอาดดีแค่ไหน แต่ก็อาจหลงเหลือจนรบกวนความรู้สึกของผู้ที่เป็นแขกได้ วันนี้แอดมินมีเคล็ดลับการกำจัดกลิ่นฉี่น้องหมาภายในบ้านฝาก เพื่อเรียกกลิ่นความสดชื่นคืนให้กับบ้าน ดีต่อสมาชิกทุกคนในบ้าน และดีต่อแขกผู้ที่มาเยือนด้วยค่ะ  1.…
Read More
Read More

จุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทร Challenger Deep ร่องบาดาลที่ลึกกว่าไททานิคจม 

หากคุณคิดว่าจุดที่ไททานิคจมคือจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทร ขอบอกว่า ไม่ใช่ค่ะ เพราะยังมีจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรที่คุณอาจคาดไม่ถึงว่าจะมีอยู่ในโลกใบนี้ บทความนี้จะพาไปรู้จักกับจุดที่ลึกที่สุดในโลก ที่เมื่อเทียบกับจุดที่เรือไททานิคจม อาจทำให้คุณต้องประหลาดใจ เพราะจุดเรือไททานิคยังตื้นกว่ามากหลายเท่า! จุดที่ลึกที่สุดในโลก คือ จุดที่มีชื่อว่า Challenger Deep (แชลเลนเจอร์ ดีป) อยู่ในร่องลึก Mariana Trench…
Read More
Read More

วันเด็กแห่งชาติ 2566 เที่ยวไหนดี มัดรวมสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กมาให้แล้ว  

ความทรงจำในเยาว์วัยกับงานวันเด็กของใครเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย? เชื่อว่าหลาย ๆ คนเมื่อนึกย้อนกลับไป ต้องอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแน่ ๆ เพราะนอกจากจะมีแต่ความสนุกสนาน ไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรมากมาย กิจกรรมงานวันเด็ก ก็เป็นเทศกาลขวัญใจของเด็ก ๆ ทุกคนที่ไม่เสื่อมคลาย เกมส์ ของขวัญ ของรางวัล ขนมต่าง ๆ ที่เด็กเท่านั้นจะมีสิทธิ์!…
Read More
Read More

เปลี่ยนมาทานข้าวกล้องดียังไง กินข้าวกล้องทุกวันดีไหม และใครควรระวังในการกินข้าวกล้องบ้าง

ข้าวกล้อง คือ ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี มีสารอาหารต่าง ๆ มากกว่าข้าวขัดขาว มีสีน้ำตาลอ่อน เนื่องจากในข้าวกล้องผ่านการกระเทาะเปลือกออกเท่านั้น ทำให้ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว (รำข้าว) อยู่ครบถ้วน ข้าวกล้องจึงอุดมไปด้วยสารประโยชน์ที่สำคัญต่อร่างกาย ทั้ง คาร์โบไฮเดรต วิตามินบี วิตามินบี 1 วิตามินบี…
Read More
Read More

“เขียงไม้” ดูแลอย่างไรให้สะอาดปราศจากเชื้อรา

เขียงไม้ เป็นอุปกรณ์คู่ครัวไทยมานาน โดยคนสมัยก่อนจะทำการตัดไม้เป็นท่อน ๆ แล้วนำมาลอกเอาเปลือกออก เกลาให้เป็นทรงกลม และขัดหน้าผิวไม้ให้เรียบ จากนั้นนำไปแช่น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ 3 – 4 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา และยืดอายุการใช้งาน ไม่ให้เขียงแตกง่าย แล้วจึงนำไปตากแดดให้แห้ง ก่อนจะนำมาใช้งานในครัว นับว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียว …
Read More